Selecteer een stuk tekst om hem voor te laten lezen!
Algemeen binnenland Opinie politiek 

Uitgebreid: Lees hier alles over de Lerarenstaking

Gisteren was het zover, de docenten gingen voor de zoveelste keer staken. De leraren willen een beter onderwijs. Op vele plaatsen verspreid over het land waren manifestaties. 80% van de scholen in Nederland deed mee aan de staking. Maar wat willen ze eigenlijk?

Wat willen de docenten?

Er is veel stakingsbereidheid. Voor veel docenten is de maat vol. Er zijn te veel problemen in het onderwijs. Daarom gingen leraren de straat op, niet alleen voor zichzelf maar ook voor alle leerlingen. Maar wat zijn de problemen? Wat willen ze nu?

Verlaging van de werkdruk

Het speciaal onderwijs zit overvol. Er is een groeiend aantal aanmeldingen in deze tak van het onderwijs. Veel middelbare scholen hebben tegenwoordig ook een “mini speciaal onderwijs”, een klas waar ADHDers, autisten en andere leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij elkaar zijn gezet.

De afgelopen jaren is er een groeiend aantal combinatie-klassen op scholen. Leerlingen van verschillende niveaus worden bij elkaar gezet. Zo zijn er havo 5, vwo 5/6 klassen ontstaan, drie niveaus bij elkaar! Voor een docent wordt het moeilijk om in dit soort gevallen klassikale uitleg te geven.

Zie ook het stukje over kleinere klassen.

Kleinere klassen
Klassen zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden, vele scholen waren genoodzaakt om klassen groter te maken wegens het groeiende lerarentekort. Klassen met 35 leerlingen komen tegenwoordig voor in het onderwijs. Voor leraren wordt het dan erg moeilijk om individuele uitleg te geven.

Salariskloof tussen leraren op basis- en middelbare scholen dichten.

Docenten op middelbare scholen verdienen vaak meer dan hun collega’s op de basisschool. Een docent op de basisschool kan maximaal 5665 euro bruto per maand gaan verdienen. Bij docenten in het voortgezet kan dat bedrag oplopen tot maximaal 6400 euro bruto.

Met de 185 miljoen die beschikbaar wordt gesteld door minister Slob is het onmogelijk om dit probleem op te lossen. Om het gat volledig te dichten is ongeveer 560 miljoen euro nodig.

Betere lerarenopleiding, PABO aantrekkelijker maken om leraren tekort tegen te gaan.

Er zijn te weinig studenten die voor de PABO kiezen. De laatste jaren is het aantal studenten steeds verder gedaald. Omdat er te weinig nieuwe docenten bij komen wordt het lerarentekort ieder jaar groter. Veel scholen hebben moeite met het vinden van nieuwe docenten. Er moeten meer docenten bijkomen, dit probleem moet niet groter worden.

Het ministerie heeft schattingen gemaakt hoe groot het toekomstige lerarentekort wordt. In 2022 wordt een tekort verwacht van ruim 4100 fulltime leraren en in 2027 een tekort van 11.000 leraren. Met name in de grote steden zal het gebrek aan docenten erg groot worden. Er moet dus iets gedaan worden.

Structureel meer geld voor het onderwijs
De leraren willen er geld bij hebben: structureel geld. Die 460 miljoen die ze nu krijgen, is alleen voor het schooljaar 2020/2021.  Lonen kunnen niet omhoog met dit geld, dit geld is namelijk eenmalig.

Het enige geld dat structureel is, is 16,5 miljoen euro voor het salaris van leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) werken. Zij vallen onder de cao van het basisonderwijs, maar werken met een zware doelgroep leerlingen. Op het speciaal voortgezet onderwijs wordt er les gegeven op het niveau van het reguliere voorgezet onderwijs, toch krijgen docenten een stuk minder betaald. De leraren die lesgeven op het vso waar daadwerkelijk naar een diploma wordt toegewerkt, kunnen op extra salaris rekenen.

De staking

In vele steden gingen leraren gisteren de straat op. In Rotterdam werd er onder andere over de Erasmusbrug gelopen met spandoeken. In Den Haag was een drukbezochte manifestatie. In Amsterdam kwamen meer dan 10.000 docenten bij een manifestatie op de Dam. Bij de manifestatie in Leeuwarden zijn zo’n 5000 leraren komen opdagen.

Stichting Ouders & Onderwijs zegt dat er onder ouders veel begrip is voor de actie; “Uit een peiling blijkt dat 85 procent zich ernstig zorgen maakt om de dalende onderwijskwaliteit”.

Minister Slob: ‘Al meer geld naar onderwijs dan gedacht, maar er is een grens’

De coalitie zwichtte niet onder de druk van de staking, er kwam niet structureel geld bij. De vakbonden zijn hier niet blij mee

“als er niet structureel geld komt gaan we structureel staken.”

Dit zei een vakbondslid eerder op de stakingsdag. Minister Slob benadrukte vooral dat er al veel werd gedaan om het onderwijs te verbeteren. Volgens hem zit er geen structureel geld voor de leraren aan te komen. Slob zei al:

“Voor deze kabinetsperiode moeten we reëel zijn. Het is uiteindelijk meer geld geworden dan we dachten, maar er is een grens.”

Aanvulling op dit artikel? Vul het contactformulier in!

Gerelateerd:

Leave a Comment